Unpredictably predictable chương 12

Beta: Kazeshizu.

Translator’s note: Phải, blog của mình vẫn chưa chết ^^. Còn nốt chap nữa là sau đó những chap còn lại sẽ ngắn hơn, đồng nghĩa với việc mình (có thể) sẽ update nhanh hơn.

————————————————————————————————————————–

Thời gian ngừng lại.

Họ không thể nào ở trong phòng của nó được. Itachi đâu có tàn nhẫn đến mức ấy… phải không?

Read More »